item1a1
Roger Van Akelijen In-box
VAN 15 MAART  TOT

Roger Van Akelijen (Antwerpen 1948) exposeerde reeds in 1969, één jaar na de opening, in de galerie De Zwarte Panter, toen nog gelegen in de Wisselstraat. Deze galerie zou zowat zijn vaste stek worden. Hij heeft er een vijftiental keren tentoongesteld.

 

Deze kunstenaar is steeds gewoon zijn eigen weg gegaan: als meester-graficus met prachtige etsen, al dan niet ingekleurd, als tekenaar met onder meer schitterende pastels, als driedimensionaal kunstenaar met verrassende kijkkastjes, vandaar de titel van deze expositie: In-box. Het kijkkastje op de uitnodiging heet “Parels voor de zwijnen”. Het is een schitterende illustratie van wat reeds in het evangelie van Mattheus stond: parels voor de zwijnen gooien, weldaden, geschenken, goede raad verspillen aan hen die er de waarde niet van kunnen of willen beseffen. Hier kan een directe lijn met Bruegel getrokken worden die dit spreekwoord verbeeldde zowel in “De twaalf spreuken” uit 1558 in het Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen als in zijn “Vlaamse spreekwoorden” uit 1559, bewaard in een Berlijns museum.

 

Roger Van Akelijen is een kunstenaar van de spontaneïteit, van de ironie en de capaciteit het absurde van een spreekwoord weer te geven. Niet verwonderlijk dat hij bijzonder opgemerkt werd met een werk “Onrust” uit 1976 in de prestigieuze, maar ook eigenzinnige tentoonstelling “De Vierkantigste Rechthoek. Tom Barman ziet alle hoeken van een eeuw Belgische kunst.” in de Kunsthal KAdE in Amersfoort in 2014-2015. Toch wel een grote erkenning.

 

Ernest Van Buynder

item3
RogerVAma15

De tentoonstelling Resumé van Roger Van Akelyen gaat van start in het openingweekend van zaterdag 10 en zondag 11 april van 11u tot 19u en loopt nog tot en met zondag 13 juni 2021.

 

Roger Van Akelyen drukte ter gelegenheid van de opening van de Galerie De Zwarte Panter in de Sint-Julianuskapel in 1970 ‘Map 1’ met 4 etsen van Wilfried Pas, Jan Vermeiren, Wilfried Genard en Maurice Van Den Dries, meteen de start van het etsatelier Panter Print. De Panter Print werkt als het gravureatelier van de Galerie De Zwarte Panter tot op heden in een belendend pand onder zijn leiding verder. In dit atelier verzorgde hij als een meester-drukker dus ook prints voor Fred Bervoets en een reeks andere kunstenaars. In de catalogus Schilders & Schrijvers – vijftig jaar Galerie De Zwarte Panter in druk – 1968-2018, uitgegeven ter gelegenheid van de jubileumtentoonstelling in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience te Antwerpen, staat een volledig overzicht van de bibliofiele edities van de galerie, met telkens aanduiding van de drukker. Uit deze ‘catalogue raisonné’ blijkt de grote betekenis van de Panter Print voor de ontwikkeling van de grafiek.

 

Roger Van Akelyen heeft inmiddels een persoonlijk oeuvre uitgebouwd, dat regelmatig in de Galerie De Zwarte Panter en elders werd getoond. Hij is daarbij steeds gewoon zijn eigen weg gegaan: als meester-graficus met prachtige etsen, al dan niet met kleur opgehoogd, als tekenaar met onder meer schitterende pastels, als driedimensioneel kunstenaar met verrassende kijkkastjes. De kunstenaar introduceerde bevreemdende, absurdistische elementen in zijn evocaties van de menselijke ellende, maar ook van het humane geluk.

 

De huidige expositie werd Resumé genoemd en geeft een overzicht van recent werk rond tekeningen met kleurpastel en met Conté-potlood enerzijds en kijkkastjes anderzijds. Ieder werk heeft een eigen verhaal. Zo geeft de kunstenaar in een pastel zijn persoonlijke versie van het Cyrano de Bergerac-verhaal van Edmond Rostand. Een andere pastel is een pakkende hommage aan Jan Cox. Er is ook een ‘Thuiskomst’, een Welcome Home. Hij is – zo blijkt andermaal – een kunstenaar met een eigen invalshoek, een open geest.

 

Ernest Van Buynder, erevoorzitter MuHKA

IMG6910
VAN 15 APRIL TOT EN
Roger Van Akelyen Resumé
roger1
binnentuinrechts
Pantergevel1