In de jaren zestig ontpopte Dr. Hugo Heyrman zich als de zachtmoedige maar onverbiddelijke anarchist, toen hij happenings, video en conceptuele kunst introduceerde. Vanuit deze rebelse houding, richt hij zijn aandacht (vanaf 1974) opnieuw tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.

 

 

Potentiële beelden

 

Over zijn motivatie zegt Heyrman: "Mijn reflecties op de wereld en de maatschappij worden gemotiveerd door het idee dat een moment van begrip een heel leven kan overspoelen met betekenis. Kunst creëert een andere werkelijkheid. Vertrekkende van bestaande beelden, schilder ik de ambiguïteiten van het zichtbare, potentiële beelden met meerduidige betekenislagen, zodat een andere picturale en mentale ruimte open gaat: filmisch, enigmatisch en open-ended".

 

In Dr. Hugo's schilderkunstige wereld, zijn er geen grenzen tussen abstractie en figuratie, objectief en subjectief, herinnering en verbeelding. De schilder laat de kijker een potentiële ruimte verkennen – een atmosferische dimensie van diepte, toon- en kleurgradaties. Vanuit een transparant denken, ontstaat er een bevrijdend inzicht in de psychologie van het beeld. Relevant voor Heyrman's 'perspectivisme' is de ontdekking van het onbekende in het bekende.

 

 

Mentale filters

 

Another Reality toont beelden van een veranderende wereld. In 'The Crowning' (2011) zien we hoe een jonge vrouw een veiligheidshelm opzet. Het is een krachtig metafoor voor de hedendaagse fragiliteit van het leven. Met een opmerkelijke impact accentueert het de continue aanwezigheid van het verleden in ons allen.

 

Voor Heyrman is schilderen een bron van visueel genot, maar ook een reflectie over de visuele en mentale filters waardoor we de schoonheid en complexiteit van alle beelden die ons omringen ervaren. De visuele inhoud van de informeel geschilderde beelden, gaat voorbij woorden. Het gaat over wat er gebeurt, wanneer je naar een schilderij kijkt. Vormen en kleuren werken pre-reflectief op ons in en beïnvloeden de toeschouwer voordat hij zich bewust wordt van wat de penseelstreek eigenlijk voorstelt. Kenmerkend voor zijn oeuvre is dat de werken zowel emoties als het intellect beroeren. Hij toont ons dat in essentie alles een kwestie van gradatie is. Dr. Hugo Heyrman's schilderijen functioneren als potentiële beelden, die resoneren in onze gedachten.

thecrowning
item1a1
Dr. Hugo Heyrman / another
EXPOSITIE 4 NOVEMBER 2012 -
twofigures

The Crowning, 2011

Two Figures, 2011

New Day, 2012

TheEntering2010
EXPOSITIE 14 NOVEMBER 2010 -
RedLightZone2009

The entering, 2010

De intensivering van de blik

 

Met zijn werk verkent Dr. Hugo Heyrman de fysieke, visuele en conceptuele grenzen van het beeld. Sinds de jaren '60 heeft hij zich ontwikkeld als een van de belangrijkste schilders van zijn generatie. Zijn artistieke verwezenlijkingen zijn gebaseerd op reeksen schilderijen waaronder De Waarneming Waarnemen (1975), A Vision is finer than a View (1986), Cinematic (2003) en Stadsleven & Lichaamstaal (2008). Een centraal concept in zijn werk is het verschijnen en verdwijnen van de beelden; de temporaliteit van atmosfeer, perspectief, reflecties, schaduwen en sporen. Een ander terugkerend thema is de fragiliteit van het moderne leven, waarbij de lichaamstaal van menselijke emoties worden gesitueerd tegen een achtergrond van veranderende stedelijke existentie.

Red Light Zone, 2009

Beelden van beelden

 

Sommige schilderijen zijn fragmenten uit andere schilderijen, zoals bijvoorbeeld Visibility #1 en Visibility #2, beide zijn details uit het groter werk Snow Gaze (2010). Heyrman zegt, 'De act van het schilderen leidt me naar andere dimensies binnenin het beeld, het opent nieuwe verbeeldingsrijke betekenissen.' In de tentoonstelling ervaren we deze intensies vertaald naar materie, vorm, kleur, licht en transparantie. De kunstenaar neemt je mee op een psychogeografische reis en maakt je bewust van het feit dat in het ervaren van een kleine wereld je de hele wereld kunt ontdekken.

BodyPower2009
SnowGaze2010

Body Power, 2009

Snow Gaze, 2010

Dr. Hugo Heyrman / inside
item1b
Dr. Hugo Heyrman / A
VAN 16 NOVEMBER 2014 TOT

In de jaren zestig ontpopte Dr. Hugo Heyrman zich als de zachtmoedige maar onverbiddelijke anarchist, toen hij happenings, video en conceptuele kunst introduceerde. Vanuit deze rebelse houding, richt hij zijn aandacht (vanaf 1974) opnieuw tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.

 

 

Kantelmomenten

 

Dr. Hugo Heyrman schildert – “omdat het een fascinerende ervaring is, hoe anders de wereld er kan uitzien op doek”. De werken zijn reflecties over de verschijningsvorm van het reële. Vanuit een persoonlijk archief, ervaringen, herinneringen en verbeelding, ontstaan er filmische scenarios. Het zijn picturale transformaties over het mysterie van de flux of life. Terugkerende thema’s zijn filosofische en psychologische kantelmomenten, het stadsleven, lichaamstaal, liefde, eenzaamheid en de menselijke conditie.

 

De transformatieve atmosfeer van de werken behoort tot een imaginaire wereld. Zijn werk heeft een unieke look, die de interactie van de verbeelding met het werk opent. De beelden zinderen en zien er vloeibaar uit. Ze spreken voor zichzelf. Het is een kristallisatie van het proces van het schilderen. Ze tonen ons ook de schoonheid van iets niet begrijpen. In het oeuvre van de kunstenaar is de blik altijd onderweg, tussen een uiterlijke en innerlijke wereld. Op het doek, leeft de transformatieve blik van de kunstenaar verder in de tijd.

 

Resonantie

 

Een relevante karakteristiek is dat Heyrman uitdrukking geeft aan een onbevangen gevoel. Hij creëert beelden die een belofte inhouden van wat nog gaat komen. Zijn benadering is bevrijdend en informeel, zonder retoriek of ironie. Door de opbouw van suggestieve verflagen, evoceert hij een mentale ruimte. De sensuele tactiliteit van zijn penseelstreken, samen met de symbolisch/emotionele betekenis van de kleur, zet aan tot een betrokkenheid met de wereld, in een atmosfeer van resonantie.

 

De kunstenaar deelt de ervaring van een andere realiteit met ons, door het buitengewone in het gewone zichtbaar te maken, bijvoorbeeld; De Kersentaart (2014), een diepgaande reflectie over aanwezigheid en afwezigheid, met een kristallijne transparantie, of Personal Tempo (2013) en Yellow Visibility II (2014), waar een eenzame figuur zich voortbeweegt in een kosmologisch aandoende omgeving van kleur, licht, schaduw en elementaire krachten. Het zijn beelden waarin de blik eindeloos kan verdwalen. Dr. Hugo geeft de blik van verwondering een schilderkunstig bestaan.

 

Klik hier om de vorige exposities te bekijken

Passage
NightLights2014

Passage, 2014

Night Lights, 2014

Cycling Light, 2014

CyclingLight2014

TransparentInteraction2016

Boven: Transparent Interaction, 2016

Onder: Waiting Lights, 2015

WaitingLights2015
Dr. Hugo Heyrman / Transparency
CoverOKsmall
KAARTBOEKHEYRMANDeel1

De extensieve solotentoonstelling Transparency of Time (2017) onthult hoe Dr. Hugo Heyrman de mogelijkheden van schilderkunst verkent en het avontuur van vroegere periodes: ‘A Transformative Gaze’ (2014), ‘Another Reality’ (2012), ‘Inside the image’ (2010), ‘City Life & Body Language #2’ (2008). Dit is zijn dertiende solotentoonstelling (sinds 1975) in Galerie De Zwarte Panter, Antwerpen.

 

 

Een verbeelde realiteit

 

Het werk van Dr. Hugo Heyrman is een continue avontuur in de dynamiek van schilderkunst en de resonantie van het beeld. Hij stelt de oorsprong van de perceptie in vraag en de manier waarop beelden onze realiteit vormgeven: een transformatieve balans van figuratie en abstractie – met licht als tijd, kleur als ruimte en transparantie als vorm. Dr. Hugo schildert vormen van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor de factor tijd, de vierde dimensie in kunst.

 

Een tijdloos nu

 

Zoals dromen, herinneringen en stemmingen tonen de schilderijen het beeld als gebeurtenis. Het structureren van tijd, het stadsleven en lichaamstaal, een spectrum van de menselijke figuur/conditie in ruimte en tijd: bewegen, zitten, staan, wandelen… iedere persoon in beweging draagt in zich een private tijd. Rakend aan de rol van tijd als oudste raadsel van het leven, bieden de werken een ruimte voor transparantie, als een bevrijdende waarde, een picturale wereld waar het verleden, heden en toekomst samenkomen in een tijdloos nu.

 

Klik hier voor vorige tentoonstellingen.

VAN 15 JANUARI 2017 TOT
english
Stadstrommelaar2018

Boven: Stadstrommelaar, 2018

 

Dr. Hugo Heyrman – participiation at Forgotten Heritage: European Avant-Garde Art Online project by Marika Kuźmicz, founder of the Arton Foundation, presented at the National Museum, Warsaw. Click here

 

Onder: Imaginary Red Carpet, 2017

ImaginaryRedCarpet2017
Dr. Hugo Heyrman / The
DeZwartePanteruitnDeel3
DeZwartePanteruitnDeel4

De omvangrijke tentoonstelling Dr. Hugo Heyrman / The Double Life of Images (2019) omvat meer dan 50 werken, in opvolging van eerdere reeksen: Transparency of Time (2017), A Transformative Gaze (2014), Another Reality (2012), Inside the image (2010) en City Life & Body Language (2008). Dit is zijn 14e solo expo in Galerie De Zwarte Panter sinds de eerste Cyclus van het Straatleven, De waarneming waarnemen: herinneren is het isoleren van een visueel fragment in 1975. Dr. Heyrman maakte naam in de jaren 60 en 70 als pionier van de eerste happenings, popart en conceptuele kunst in België, en door een rebelse houding te kanaliseren in publicaties (Happening News, Artworker Star) en een Continentale Video & Filmtoer met een Mobiel Museum voor Moderne Media, experimentele objecten en schilderijen.

 

Sinds de jaren ’60 heeft hij zich ontwikkeld als een van de belangrijkste schilders van zijn generatie. Met een voortdurende uitdaging verdiept Dr. Hugo Heyrman zich verder in het avontuur van het schilderen. Met zijn oeuvre heeft hij bijgedragen aan de heropleving van de rol van de schilderkunst. In essentie gaat zijn werk over het mysterieuze dubbele leven van beelden: de ambigue aanwezig-in-afwezigheid structuur van het beeld, simultaan concreet en abstract – het opent een transitionele ruimte tussen het reële, het herinnerde en het imaginaire.

 

Schilder van het postmoderne leven

De enigmatische schilderijen van Dr. Hugo Heyrman worden gekenmerkt door een picturale intensiteit en een resonantie van de beelden. Zijn kunst is zowel diepzinnig als opstandig tegen een lineaire, chronologische vorm van tijd. Via het mysterieuze dubbele leven van beelden betreden we de dimensie van een flexibel, innerlijk gevoel van tijd – waar een blik een privé droom wordt. De werken zijn een informele schilderkunstige transformatie van materie en media, fotografie en film-bronnen. Er ontstaat een verruimde picturale iconologie – een dialectische relatie tussen materiële beelden en mentale beelden.

 

Elk nieuw doek is een experimentele ervaring in het gebruik van schilderkunstige fictie en vrijheid. Het artistiek avontuur toont zich in de overlapping van realiteit, herinnering en verbeelding. Als schilder van ‘atmosferen van verandering’, creëert hij een picturale ruimte die zich openplooit in een meervoud van betekenis: een simultane constructie en deconstructie van het beeld. Zijn betrokkenheid bij de wereld raakt ons, als een picturale realiteit, een plaats buiten ruimte en tijd – in het oog van de ‘maelstrom’, omgeven door een veranderende ‘zeitgeist’.

 

Klik hier voor vorige tentoonstellingen.

VAN 10 NOVEMBER 2019 TOT
Undressing2020
RhythmicMoves2021
KAARTBOEKHEYRMAN2021Deel1
KAARTBOEKHEYRMAN2021Deel2

De tentoonstelling van Dr. Hugo Heyrman, Why, What, When & Where is an Image? loopt van 25 november t.e.m. zondag 23 januari 2022. Zij start tijdens het openingsweekend op zaterdag 20 november en zondag 21 november van 11 uur tot 19 uur.

 

Tevens wordt het gelijknamige boek Dr. Hugo Heyrman Why What, When & Where is an Image? en de bibliofiele editie voorgesteld.

 

Kunstenaar Dr. Hugo Heyrman positioneert zich binnen de kunstwereld op een uniek niveau. Wanneer we zijn kunstenaarschap van ruim vijftig jaar overzien, worden we geconfronteerd met een oeuvre dat bestendig een pioniersfunctie vervult, te beginnen vanaf de jaren zestig, toen hij happenings, pop- en conceptuele kunst introduceerde.

 

Het oeuvre, vanaf de eerste reeks Streetlife Cycle - To Perceive the Perception (1975) tot de recente, Why, What, When & Where is an Image? (2021-2022) maakt een statement over de poëtica van de schilderkunst en de evocatieve kracht van denkbeelden.

 

Dr. Hugo Heyrman geeft aan schilderijen een filmische, enigmatische dimensie. Door de waarheid van beelden in vraag te stellen, opent Heyrman een poëtisch, picturale ruimte, tussen het reële, het herinnerde en het imaginaire.

 

Klik hier voor vorige tentoonstellingen.

VAN 20 NOVEMBER 2021 TOT
Dr. Hugo Heyrman / Why,

Geheel boven: Undressing, 2020

Boven: Rhythmic Moves, 2021

DrHugoHeyrmankopie
bannerhugonov21rechts
DR. HUGO HEYRMAN

Dr. Hugo Heyrman / Why, What, When & Where is an Image?

Opening op zaterdag 20 en zondag 21 november 2021 tussen 11u00 en 19u00

De tentoonstelling loopt van zondag 25 november 2021 t/m zondag 23 januari 2022

Galerie De Zwarte Panter | Hoogstraat 70-72-74 | Antwerpen | België

Open van donderdag t/m zondag, 13u30 tot 18u00

www.doctorhugo.org

ENGLISH english