item1a1
Benoit Piret FlipchArt
VAN 28 JUNI 2015 TOT

Naast zijn werk als schilder is Benoit Piret aan de slag in een kasteel waar bedrijfsseminaries worden georganiseerd. Aan het einde van de dag recupereert hij waar mogelijk de vellen papier op de flipcharts, met daarop in gekleurde viltstift schema’s en communicatie- en marketingbegrippen. De kunstenaar behoudt de essentie van de steekwoorden en schema's. Vertrekkend van deze elementen brengt Benoit Piret er in verf figuren en afbeeldingen op aan, doorgaans uit de massacultuur, waaronder persfoto's, filmbeelden en illustraties.

 

De originaliteit van deze reeks schuilt precies in dat recuperatie/recyclageproces (recuperatie van papierafval na vergaderingen en recuperatie van bestaande beelden) en de dynamiek tussen de verschillende talen die hij inzet (enerzijds het beeld en de geschreven tekst, en anderzijds de taal van de marketing- en bedrijfslogica en de beeldcultuur). Een dynamiek die voortkomt uit letterlijke gelaagdheid, spanningen en tegenstellingen, maar die er tegelijkertijd een samenhangend geheel van maakt.

benoitpiretflipchart079
brisotbannerlinks1
brisotbannerrechts
brissotbannermidden